Tag Archives: از دست دادن مادر

با غم از دست دادن عزیزان و تاثیرات آن بر خانواده چه کنیم؟

ویدا فلاح

  خانمی سوال کردند که از دست دادن پدرم آنقدر مرا افسرده کرده و روحیه ی من خراب شده و دچار پوچی و بی معنایی شدم که این رفتارهای سوگوارانه ی من روی افراد درجه یک من از جمله همسر و فرزندانم تاثیر گذاشته و جو خانه به هم ریخته و بیمار شده. پاسخ: موضوع…