Tag Archives: اطلاعات پراکنده

اطلاعات پراکنده

ویدا فلاح - روانشناس و مدرس مهارت های زندگی

  یادتان باشد که اطلاعات زیاد شخصیت و زندگی شما را بهتر نمی کند، تمرین کردن است که از شما آدمی با دیدگاه جدید می سازد، پس تمرین کنید، تمریناتی ساده، ولی نسبت به آنها هوشیار باشید که در طی روز انجام دهید. تمرینی که می خواهم به شما بدهم، مراقبه کردن است که هر…