Tag Archives: بازی های کامپیوتری

نوجوانان و بازی های کامپیوتری

  با نوجوان چهارده ساله ایی که حدود یک سال است بازی های کامیوتری انجام می دهد  و به شدت وابسته است طوری که اگه نتواند بازی کند بهم می ریزد و رفتارش معتاد گونه شده چه کار باید کرد؟ ابتدا باید رابطه ی والدین این نوجوان موردبررسی قرار بگیرد و محیطی که در آن…