Tag Archives: بالغانه

بی توجهی دوستان

ویدا فلاح روانشناس

  سوال: هفته ی گذشته مادر بزرگ من بعد از یک ماه بیماری فوت کردند و ما خیلی ناراحت شدیم. از دوستان نزدیکم توقع داشتم که به من زنگ بزنند و تسلیت بگویند این افراد ابتدا همکار من بودند بعد با هم صمیمی شدیم و رفت و آمد خانوادگی داشتیم اما هر دوی آنها بعد…

هویت یابی در نوجوانان

ترس

خانمی سوال پرسیدند: پسرم دائما تکرار می کند که حرف مردم کمترین اهمیتی برای من ندارد، من همینم که هستم، به هیچ کس هم مربوط نیست، هر جور بخواهم باشم رفتار می کنم. دکتر فلاح: احتمالا پسر شما در مسیر کسب هویت است ولی هویت کسب نکرده، یعنی من کیستم بالغ هنوز شکل نگرفته است….

شیوه نامناسب ابراز اختلاف ها بین پدر و مادر چه تاثیری بر خانواده دارد؟

ویدا فلاح

یکی از موضوعاتی که به خانواده آسیب میزند اختلاف شدید والدین با هم است. اختلاف والدین و شیوه ی نا مناسب و نا مطلوب ابراز اختلاف. اختلاف برای هر زن و شوهری یا هر والد و فرزندی پیش می آید. اما شیوه ی بالغانه ی آن گفتگو کردن است و شیوه ی مخرب آن دادو…