بایگانی برچسب: باورها

اثر دارونما‌: درمان توسط ذهن

باورها, تغییر باورها, اثرات باورها, دارونما, اثر دارونما

باور دارویی قدرتمند است، حتی اگر درمان جسمی که روی فرد انجام می شود واقعی نباشد.   مردی که دکترها او را آقای رایت صدا می کردند به دلیل سرطان غدد لنفاوی در حال مردن بود. تومورهایی به بزرگی پرتغال در گردن، میان پاها، قفسه سینه و شکمش شناسایی شده بودند و دکترها همه انواع…