Tag Archives: باید ها و نبایدها

تمرین برای تغییر باورها

ویدا فلاح روانشناس

  وقتی می بینید از چیزی یا موقعیتی ناراحت می شوید از خودتان بپرسید: الان چه گفتگویی را انجام می دهم؟ چه فکر و باوری در من فعال شده که باعث ناراحتی من شده است؟ این لحظه، لحظه ی خوبی برای شناسایی باورهاست. باورهای غلط را اصلاح کنید و تبدیل کنید به ترجیحات. اکثر اوقات…