بایگانی برچسب: برایان تریسی

برایان تریسی | موفقیت | هدفگذاری | اصول موفق شدن | افراد موفق | ارتباطات | ارتباط موثر | اثرگذاری |

بخشی از کتاب قدرت برنامه ریزی برایان تریسی

ابراهام مازلو می نویسد: «داستان نژاد بشر داستان زنان و مردانی است که خودشان را دست کم می گیرند.» اکثر مردم به دلیل ترس، به چیزهای کمتر از شایستگی خود قانع می شوند. در شغلی که خواستارش نیستند خواهند ماند. به رابطه‌ای که در آن احساس خوشبختی نمی کنند ادامه می دهند. عاداتی دارند که…