Tag Archives: تغییر شخصیت

تغییر شخصیت

ویدا فلاح

سوال: خانمی پرسیدند، همسر من چنین آدمی نیود، خیلی آدم متواضع و محترمی بود، برخوردهای حساب شده ایی داشت، خیلی با فکر عمل می کرد. الان مدتی است که در شغلش موفق شده و پست بالایی گرفته، درآمدش بیشتر شده ولی از لحاظ شخصیتی، یک شخصیت بی مهابا و تحقیر کننده شده، نمی دانم با…

بخش هایی از سمینار تغییر

  آدمها تحت تاثیر نیروهای زیادی قرار دارند .آدمها برای رفتاری که می کنند یعنی رفتارشان تحت تاثیر چندین نیرو است :نیروهای بیرونی ،درونی ،نیروی گذشته ،خاطرات گذشته ،هر چه که از گذشته ها دارید که به شکل ترسهایی در درونتان هست به شکل باورهای شما در ذهنتان است و از گذشته می آید گذشته…