بایگانی برچسب: تقویت رابطه

لطفا، خواهش می کنم

ویدا فلاح روانشناس

از دو واژه زیاد استفاده کنید: ۱)قبل از اینکه از دیگران درخواستی داشته باشید، از واژه ی لطفا یا خواهش میکنم استفاده کنید. “لطفا اگر می توانی این کار را برای من انجام بده” “خواهش میکنم این کار را برای من انجام بده” این دو واژه معجزه می کند ولی اگر با روی خوش استفاده…