بایگانی برچسب: ثروتمند شدن

موفقیت در ایران

ویدا فلاح

  آدمهای موفق در همه جای دنیا هستند. آدمهای شکست خورده هم در همه جای دنیا وجود دارند. ما در ایران افراد افسرده زیاد  داریم ولی در اروپا افسردگی بیداد میکند. مشکلات و سختی همه جای دنیا هست. شما نمی توانید بگویید من مهاجرت بگیرم بروم به کانادا هیچ مشکلی نخواهم داشت. در آنجا هم…