بایگانی برچسب: جدایی

ماندن در روابط گذشته

ویدا فلاح

آقایی سوال کردند که با خانمی نامزد کردم و به ایشان علاقه مند شدم ولی به نظر می آید که این خانم هنوز درگیر رابطه ی قبلی هستند و نمی توانند با من رابطه ی خوبی بر قرار کنند اما از طرف خانواده تحت فشار هستند که حتما با من ازدواج کنند. پاسخ: وقتی که…