بایگانی برچسب: حل آزردگی

چرا خاطرات ناخوشایند گذشته باعث آزردگی ما می شوند؟

خاطرات ناخوشایند گذشته, رهایی از گذشته

چیزی یا کسی شما را از گذشته ناراحت می کند ،با مشکلی هنوز در گیر هستید؟ذهنتان را ناراحت می کند ؟وقتی به آن فکر می کنید عصبانی می شوید ؟آیا خاطره ایی که وقتی یادآوری میشود باعث ایجاد هیجان منفی در شما می شود ؟ این یعنی اینکه شما با آن مسئله در گذشته هنوز…