بایگانی برچسب: زندگی

سمینار شفا – خیریه فرهاد – بخش ۱ | انتخاب های ما

بیماری, شفا, بیماری خود ایمنی, شفای بیماری

  اتفاقات خوب و بد زندگی انتخاب خود ماست هیچ رویدادی در زندگی اتفاقی نیست. یعنی طبق قانونمندی عالم ما با ماجراهایی رو به رو میشویم که گاهی اوقات این ماجراهای قانونمند یا انتخاب های ما در واقع ترمزی هستند که سرعت مارو کم میکنند دیدش به زنگی عوض میشود سناریو و ماجراهای بعدیش تغییر…