Tag Archives: زندگی

زندگی آگاهانه، تمرکز

ویدا فلاح

  چرا در دنیای جدید تمرکز و توجه پائین است؟  به دلیل اینکه محرک های متعدد دائم توجه ما را جلب می کند و نمی توانیم عمیق نسبت به یک موضوع حرکت کنیم، دائم ذهن ما پرش پیدا می کند و به تدریج ذهن عادت می کند به رابطه ی سطحی برقرار کردن با هر…

تمرین خویشتن داری

ویدا فلاح روانشناس

می خواهم تمرینی را به شما بگویم با عنوان خویشتن داری. نه به خاطر دیگران و قضاوت آنها! به خاطر روان خودتان. به خاطر اینکه بتوانید خودتان را آرام نگه دارید در موقعیتی که چیزی در درونتان شما را مجبور به واکنش می کند و نشان بدهید که چقدر آسیب دیده هستید. ولی خویشتن داری…

سمینار شفا – خیریه فرهاد – بخش ۱ | انتخاب های ما

بیماری, شفا, بیماری خود ایمنی, شفای بیماری

  اتفاقات خوب و بد زندگی انتخاب خود ماست هیچ رویدادی در زندگی اتفاقی نیست. یعنی طبق قانونمندی عالم ما با ماجراهایی رو به رو میشویم که گاهی اوقات این ماجراهای قانونمند یا انتخاب های ما در واقع ترمزی هستند که سرعت مارو کم میکنند دیدش به زنگی عوض میشود سناریو و ماجراهای بعدیش تغییر…