Tag Archives: فرزندان بلوغ

چگونه فرزندانی مستقل و موفق تربیت کنیم؟

والدین و فرزندان, فرزندان سالم, ارتباط والدین و فرزندان, فرزندپروری

  خیلی خوب است والدینی که فرزندان کوچک دارند آمدند و در سمینار والدین و فرزندان شرکت کرده اند .هرچه سن فرزندان شما کمتر باشد دستاورد شما بیشتر است .چون فرصت دارید خودتان را تغییر دهید اما اگر فرزند شما دبیرستانی و یا دختر و پسر بزرگ دارید به سن بلوغ رسیده باید حوصله بیشتری…