۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com
Tag

فرزندپروری

نوجوانان و پذیرش باخت

<div id=”12096467550″><script type=”text/JavaScript”src=”https://www.aparat.com/embed/Zjtqk?data[rnddiv]=12096467550&data[responsive]=yes”></script></div>

خود ارضایی در نوجوانان

نوجوانان در دوران بلوغ به علت تغییرات هورمونی دچار استرس و هیجانات زیادی می شوند. با درک بحران های این دوره از...
Read More

پدر بودن

 در این ویدیو دکتر ویدا فلاح به مناسبت روز پدر نکاتی را در مورد پدر بودن عنوان می کنند.