Tag Archives: قدرت نوشتن

لایو سال نو(نوروز ۹۸)

  برای سال نو سررسیدی تهیه کنید و وقایع مهم را ثبت کنید، برنامه ریزی داشته باشید. برنامه ریزی به شما کمک می کند تا به یک نظم برسید و این نظم انرژی بیشتری را در شما بسیج می کند تا بتوانید را حت تر دز مسیر درست قرار بگیرید. سوال پرسیدند که چگونه برنامه…

قدرت نوشتن – انگیزه چطور شکل میگیرد؟

قدرت نوشتن,انگیزش,انگیزه,موفقیت,هدف

  از مهم ترین چیزهایی که ما احتیاج داریم روی آن کار کنیم نوشتن برای تقویت انگیزه در خود است .مجموعه دلائل شما ،علت کارهایی که انجام میدهید جمع ممیشود برآیند آن میشود انرژی که باآن کاری را انجام میدهید رویکردهای مختلفی درباره ی بحث انگیزه وجود دارد .مثال :چرا برای  انجام بازی فوتبال من…

اثرات شفابخش نوشتن

نوشتن, اثرات نوشتن, قدرت نوشتن, اثرات شفابخش نوشتن,

تحقیقات علمی نتایج عجیبی را در افرادی که به طور منظم می نویسند نشان می دهد. فایده های نوشتن بسیار فراتر از افزایش گنجینه لغات است. صرف نظر از اینکه به چه شکل و با چه ادبیاتی بنویسید، خود فعل نوشتن می تواند منجر به فواید فیزیکی و ذهنی فوق العاده ای شود مثل بهبود…