۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com
Tag

هوش هیجانی

جادوی ثبت احساسات روزانه

(این مطلب را با توجه کامل بخوانید) بگذارید از شما سوالی بپرسم: امروز چه احساساتی را تجربه کردید؟ آیا خوشحال بودید؟ غمگین...
Read More

اهمیت کنترل هیجانی

در ظاهر، این سه نفر در دنیاهای متفاوتی زندگی می کنند: استفان به عنوان یک پرستار و مربی خانوادگی در یک کلینیک...
Read More