بایگانی برچسب: پدر و مادر آگاه

فرزند دوم

ازدواج موفق -

  توسط یکی از کاربران سوال پرسیده شده که من یک پسر هفت ساله دارم و مدام اصرار دارد که برایش خواهر بیاوریم و بی قراری می کند و مدام می گوید:  که من کمک می کنم و هر کاری لازم باشد انجام میدهم و در حال حاضر رابطه اش با بچه های کو چکتر…