Tag Archives: ژنتیک

ژن‌ها سرنوشت شما نیستند – تد تاک

تد تاک, سخنرانی تد, تد, سرنوشت

  یکی از سخنرانی های تاثیرگذار تد با این پیام که: ژن ها سرنوشت ما را تعیین نمی کنند و ما با سبک زندگی مان، قادریم سلامتی یا بیماری را انتخاب کنیم.   یک راه برای تغییر ژن هایمان این است که ژن های تازه ایی بسازیم همانطور که کریگ ونتر به زیبایی نشان داد…