۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

سمینار هدف – بخش ۲

۱ دی ۱۳۹۵

سمینار هدف – بخش ۲

/
نوشته شده توسط

سمینار هدف – بخش ۲


ویدا فلاح مدرس دوره هایی از قبیل مدیریت استرس، هوش هیجانی، تفکر عقلانی، سایه ها و دوره هایی در این راستا می باشد. ویدئوی حاضر، بخش کوتاهی از سمینار هدف در دانشگاه تهران است.

ارسال پاسخ