۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

کتاب تحلیل رفتار متقابل

۲ دی ۱۳۹۵

کتاب تحلیل رفتار متقابل

/
Posted By

نوشته یان استوارت/ون جونز     ترجمه دکتر بهمن دادگستر   انتشارات دایره

«گاهی ممکن است آن چه را که تو انجام می دهی، نه دوست داشته باشم نه قبول داشته باشم ولی همیشه هر چه هستی تو را می پذیرم. نهاد تو به عنوان یک انسان در نظر من گرانقدر است، هر چند که رفتار تو ممکن است چنین نباشد.»

کتاب تحلیل رفتار متقابل ترجمه ای سلیس و خوانا دارد و به شناخت بهتر خود، حالات مختلف نفسانی و بازیهای روانی،‌ انواع نوازش ها روابط متقابل می پردازد.

در ادامه بخوانید:  20 قانون طلایی ازدواج موفق

Leave a Reply