۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

م. گ

سلام، در جلسه ی “نشانه های عزت نفس پایین در افراد” بودم که یکی از عناوین این جلسه (فراریان خودشناسی) مرا به یاد خاطره ی زمانی که با چند نفر از چشم بادامی های جنوب شرقی آسیا همکار بودم انداخت. به آشکارا میدیدم که هر کدام در هر سطح و مقامی که بودند- صرف نظر از آن موقعیتی که داشتند-در کمال تواضع ، از اینکه مطلبی را نمیدانستند، ابایی نداشتند. آن ها همیشه طالب یادگیری و تصحیح خود بودند.فکر میکردم که شاید از دوران کودکی به آنها آموخته اند که ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیب است! شاید به این دلیل است که این منطقه در آسیا دارای یکی از قوی ترین اقتصاد های جهان است. دستاورد من از این جلسه این است که این دسته از افراد از عزت نفس بالایی برخوردارند و این خود دلیل موفقیت آنهاست. مطالب مرتبط: مراقبه و دویدن : درمانی برای افسردگی متن ایمیل دوره ها

سلام من هنوز سعادت پیدا نکردم که در کلاسهای استاد حضور داشته باشم ولی از طریق کانال ایشون خیلی از مراقبه ها رو انجام میدم وخیلی تغییر کردم مطالب مرتبط: ن.ل م.ق س.ب م.ا

سوده فیاض بخش.

نگاه اگاهانه تر به زندگی مطالب مرتبط: احساس تهی بودن ناشی از چیست؟ رنج کتاب شهامت فیلم مریخی ۲۰۱۵

مسئولیت اجتماعی

زکات علم انتشار آن است.

از سال ۱۳۹۰، تعدادی از دانشجویان دوره های مهارت زندگی خانم فلاح به پیشنهاد ایشان، گروهی را با هدف کمک به ارتقای کیفیت زندگی، کاهش فقر و توانمندسازی زنان بی سرپرست و بد سرپرست تشکیل دادند …