۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

فیروزه فتحی افشار

درود برشما؛ ازسه سال پیش تا کنون درکلاسهای سرکارخانم فلاح مهارتهای زندگی را می آموزم . مهمترین دستاوردم ارتباط بهترباهمسرم و فرزندانم و همچنین اطرافیانم میباشد . حئود چهل سال است ازدواج کرده ام متاسفانه نمیدانستم چگونه خواسته های خودرا باهمسرم بیان کنم و یا اختلاف سلیقه هایمان را که درزندگی همه افراد چیزی بدیهی است چطورمطرح کنم .اکنون به لطف خدا وبه یاری استاد بزرگوارم آموخته ام آنهارا به صورتی بازگو نمایم که حس ارزشمندی خودم و طرف مقابلم را حفظ کرده و درعین حال تاثیرگذارباشم.همچنین بافرزندانم ارتباطی زیباتردارم به گونه ای که مرا بعنوان دوست و مشاورخود میدانند و مسایلشان را بامن مطرح میکنند ازاین بابت خداوند را شاکرم .شناخت درونی به من کمک کرد تانقاط ضعف و قوت خودرا بهتربشناسم و خودرادوست داشته و نعمات زندگی و موهبتهای الهی را ارج بنهم ؛ همچنین فرصتی به من داده شده که بتوانم دانسته های خودرا درگروه حامیان دراختیاردیگران قرارداده و آنها را نشردهم که این امرخیرخواهانه سبب گشته درزندگی حس خوب بودن وهدفمندی و اعتماد به نفس راتجربه کنم وبتوانم دین خود را به عالم که این همه موهبت به من داده ادانمایم. پاینده باشید.دوستدارشما مطالب مرتبط: الهه امیری

وستا چینی.

دیدگاهم عوض شد،جواب خیلی از سوالام و گرفتم.مهم تر از همه اینکه فهمیدم من میتونم در شرایط نامناسب همه کسی باشم و همه کاری انجام بدم. مطالب مرتبط: م. ت. فاطمه طهماسبی. داستان تقدیر

م. ت.

سلام من ۳ ساله از شاگردان استاد هستم واین را از موهبتهای خدا میدونم من دستاورد زیاد دارم ولی یکی از بزرگ ترین مشکلاتم ارتباط با همسرم بود به طوری که اصلا با هم خوب نبودیم و به اخر رسیده بودیم با گذراندن کلاسها وقتی استرسم بر طرف شد و تونستم گفتگوهای درونی ام را کنترل کنم بعد دردوره ی هوش هیجانی یاد گرفتم چگونه رفتار کنم با اینکه من فقط روی خودم کار کردم کلا زندگی ام متحول شد و آرامش الانم و مدیون خانم فلاح هستم امیدوارم لایق این موهبت باشم. مطالب مرتبط: کتاب ١٠١ راه برای دگرگونی زندگی شما شیلا همیشه دنبال حال خوب بودن اشتباه است وستا چینی.

مسئولیت اجتماعی

زکات علم انتشار آن است.

از سال ۱۳۹۰، تعدادی از دانشجویان دوره های مهارت زندگی خانم فلاح به پیشنهاد ایشان، گروهی را با هدف کمک به ارتقای کیفیت زندگی، کاهش فقر و توانمندسازی زنان بی سرپرست و بد سرپرست تشکیل دادند …